Září 2018

Velká pochvala malým mažoretkám

25. září 2018 v 19:52 | mk |  Notýsek, pokyny

Chtěla bych tímto velmi pochválit všechny moje malé mažoretky včetně všech nových z družstva "Děti", a to za jejich přístup na tréninku.
Jsem ze všech velmi nadšená, takto jsme si to všichni společně už dlouho neužívali.
Všem moc děkuji.
Mirka.


Ukončení činnosti v souboru Perličky Turnov

23. září 2018 v 15:59 | fk |  Ukončení činnosti v souboru Perličky Turnov

UKONČENÍ ČINNOSTI V SOUBORU PERLIČKY TURNOV
Vážené mažoretky, rodiče, příznivci a pořadatelé akcí.
Dne 21.09.2018 jsme byli nuceni spolu s vedoucí, trenérkou a choreografkou souboru Mirkou Konopáčovou řešit situaci v našem mažoretkovém souboru okamžitým ukončením písemného smluvního vztahu z jeho zvlášť hrubého porušení s Janou Kopkovou, Michaelou Kopkovou a Matějem Krejčím. Jana Kopková byla asistentkou Mirky Konopáčové, vážili jsme si její letité práce pro soubor a mysleli jsme si, že v ní máme plnou důvěru a o to víc nás mrzí, co se stalo.
Při kontrole dokladů bylo zjištěno u všech výše jmenovaných, že od 20.09.2017 do dnešního dne mají neustálý dluh na měsíčních příspěvcích, jeden čas až v celkové výši 3.900,- Kč s tím, že po dobu 4 měsíců z výše jmenovaných nikdo vůbec nic nezaplatil. Nepomáhaly ani osobní domluvy.
Michaela Kopková se svým bratrem Matějem Krejčím navíc hrubě porušili písemnou smlouvu, když bez našeho písemného svolení navštívili konkurenční soubor v Praze, se kterým už byli předtím ve spojení, a navíc s ním poté započali bez našeho vědomí za našimi zády spolupráci včetně soustředění a vyvíjeli tak činnost i tam. I přesto, že nic takového žádný náš člen nesmí a toto i podepsali u nás ve smlouvě. Matěj již dokonce vytváří sestavu dua s tamní mažoretkou s tím, že vedoucí pražského souboru dokonce domlouvala bez našeho vědomí start Matěje a tamní mažoretky jako duo na soutěžích. Vše za podpory Jany Kopkové, matky Matěje a Michaely, za našimi zády. S touto skutečností byla námi seznámena ředitelka České federace mažoretkového sportu (ČFMS) M. Pavelková, která se vyjádřila s tím, že byla pražskou vedoucí mažoretek skutečně kontaktována, ale před ní bylo zamlčeno, že je Matěj náš reprezentant a jasně řekla, že takovéto chování všech výše jmenovaných není v pořádku a je odsouzeníhodné.
Michaela Kopková měla navíc závažné problémy s chováním. V žádném případě neuznávala naší autoritu, chovala se neadekvátně. Na předsedu HAPPY DANCE o.s. křičela na MČR bez jakékoliv omluvy a po incidentu ho započala ignorovat. Problémy s chováním měla i v rámci tréninkových hodin. Když ji Mirka Konopáčová na tréninku v květnu t.r. vytkla, že si nemůže Michaela sama dělat co chce, Michaela praštila dveřmi a odešla z tréninku před jeho koncem bez jakékoliv omluvy, a to dokonce před zraky její matky Jany Kopkové, která nic své dceři Michaele na to ani neřekla. Michaela se omluvila až posléze po vícenásobném vyžádání ze strany M. Konopáčové.
V minulosti se již několikrát v souboru řešil s výše jmenovanými jejich přístup, na což se zlepšili bohužel vždy jen na chvíli.
Je to především podraz na Mirku Konopáčovou, která u Matěje objevila talent a mj. 5 let ho intenzivně trénovala i o víkendech od prvních krůčků, dokonce s ním dokázala letos získat titul "Mistr ČR 2018" a měla s ním naplánované další aktivity za účelem jeho rozvoje včetně absolvování odborných seminářů apod. i mimo hranice ČR.
Chceme tímto upozornit všechny pořadatele akcí před dalším jednáním výše jmenovaných s tím, že pokud-li budou výše jmenovaní (přes písemný smluvní zákaz platný i po skončení jejich činnosti v našem souboru) svoji činnost dále vykonávat pod hlavičkou Perličky Turnov (při HAPPY DANCE o.s.) či budou uplatňovat jak stávající či budoucí choreografie skladeb - i jejich části - vytvořené M. Konopáčovou (právně ošetřeno) či budou vystupovat v majetku HAPPY DANCE o.s. (kostýmy vč. příslušenství), bude se HAPPY DANCE o.s. okamžitě bránit a ihned podnikne právní kroky.
Každý člen s platnou a podepsanou smlouvou, zpracovanou právní kanceláří, musí dle ní vše dodržovat a vybrané odstavce i po ukončení smluvního vztahu, je to naše ochrana nejen proti konkurenci. Řídíme se zásadami mažoretkového sportu a fair play.
HAPPY DANCE o.s., resp. mažoretkový soubor Perličky Turnov, pokračuje plně ve své činnosti a věří i nadále v náklonnost všech spolupracujících včetně organizací.
V Turnově dne 21.09.2018.
Miroslava Konopáčová - vedoucí, trenérka a choreografka souboru Perličky Turnov při HAPPY DANCE o.s.
František Konopáč - předseda HAPPY DANCE o.s.