Říjen 2017

Platby měsíčních příspěvků

28. října 2017 v 0:04 | fk |  Notýsek, pokyny

Žádáme tímto všechny členy souboru, resp. jejich zákonné zástupce, aby si zkontrolovali své platby měsíčních příspěvků na náš účet. Některé platby nám nepřišly a mnohé platby nám chodí hodně po splatnosti a nám tak hrozí placení nákladů po splatnosti (což by byla pěkná ostuda...).
Prosíme, dávejte si pozor, abyste jako variabilní symbol platby vždy uváděli rodné číslo člena souboru. Jinak nebude platba zařazena, poněvadž nevíme, od koho přišla a po kontrole tak bude vrácena zpět "neznámému" odesílateli.
Děkujeme vám.
Vedení mažoretek Perliček.

Rodičovská schůzka

27. října 2017 v 23:58 | fk |  Notýsek, pokyny

Vážení rodiče, mažoretky, mažoreťáku.
Na začátku každého školního roku zřizovatel mažoretkového souboru HAPPY DANCE o.s. vždy pořádal pravidelnou Rodičovskou schůzku, na které byly probrány jednotlivě pozitiva či negativa ohledně činnosti Perliček s plány na daný školní rok atd.
Tímto však sdělujeme, že letos nebudeme žádnou Rodičovskou schůzku pořádat.
Proč?
Nebudeme nijak zastírat, a jsme za to rádi, že loňský školní rok byl (tedy až na malé vyjímky a konečně) absolutně bezproblémový. Stalo se tak i díky mj. členské výměně souboru - nastoupili noví, kteří si (téměř) vše řádně plní a přinesli pozitiva do činnosti souboru a ti pokračující z předchozích školních let mají také (téměř) vše v pořádku a jsou "zdravě" aktivní. Je tím z naší strany tak radost s vámi všemi spolupracovat.
A také proto, že stávající školní rok nepozná žádných zásadních organizačních či jiných změn oproti minulému školnímu roku.
Pracovat budeme, stejně jako ve všech předešlých letech, s vyrovnaným rozpočtem s tím, že další případné náklady (např. doprava u zájezdů navíc oproti plánovaným apod.) budou pokryty mimořádnými platbami ve velmi rozumných částkách. Nechceme a ani nebudeme, dokud finanční požadavky hlavně ze strany státu a jemu příslušných organizací nás k tomu nedonutí, zvyšovat stávající základní měsíční příspěvky, i když - a to každý ví moc dobře - náklady jdou neustále nahoru (vyšší inflace). Měsíční základní příspěvky zůstávají tak neměnné již téměř 10 let.
HAPPY DANCE o.s. jako zřizovatel a mažoretkový soubor Perličky Turnov zůstávají i nadále, tzn. již od počátku činnosti, bez jakéhokoliv placeného člověka. Všichni tuto mimoškolní činnost pro děti, mládež i dospělé vykonáváme zcela zdarma a ve svém volném čase. Mějte tak prosím na paměti, že vzhledem k ostatním našim povinnostem (zaměstnání apod.) vám nemůžeme být kdykoliv k dispozici.
Na základě výše uvedeného tak bude pokaždé stačit, pokud bude cokoliv z naší strany potřeba, že komunikace a tak provádění jednotlivých pokynů bude prostřednictvím jednotlivých článků v ribrice Notýsek - prosím sledujte denně.
Nebudeme nijak také zastírat, že nikdy nebyla účast zákonných zástupců členů souboru či samotných plnoletých členů na Rodičovské schůzce stoprocentní.
Každému bychom ale přesto doporučili "lehké pročtení" zápisů z předešlých Rodičovských schůzek - viz samostatná rubrika. Zde se každý dozví pozitiva a negativa z předešlých let, jak se co řešilo, jaké byly požadavky zřizovatele souboru vůči členům a jejich zákonným zástupcům.
V případě potřebné komunikace z vaší strany nás kontaktujte prosím především elektronicky emailem - viz rubrika Kontakty. V práci mobil nemáme a večer máme soukromí. Předem děkujeme.
Vedení mažoretek Perliček.