Září 2015

Rodičovská schůzka 2015 - pozvánka

13. září 2015 v 12:31 | fk |  Rodičovské schůzky

Rodičovská schůzka se bude konat v pátek 2. října ve velké tělocvičně Dívčí školy (místě tréninků).
Začátek v 16,00 hodin - konec v 17,00 hodin - poté bude ihned od 17,00 hodin trénink seniorek!
Vzhledem k projednávaným bodům očekáváme hojnou účast.
Odsouhlasené závěry na této Rodičovské schůzce budou jako vždy zavazující i pro nezúčastněné na této Rodičovské schůzce.
Připravte si na nás co nejvíce otázek, námětů, připomínek.
Vedení mažoretek.

Ceník měsíčního příspěvku od 1.9.2017

10. září 2015 v 20:43 | fk |  Ceník příspěvků

1/ Základní předpis měsíčních příspěvků na činnost je od 1.9.2017:
Děti, kadet, junior, senior - jednotlivec = 350,- Kč
Děti, kadet, junior, senior - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 300,- Kč za jednoho
Matador - jednotlivec = 300,- Kč
Matador - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 250,- Kč za jednoho.

2/
Vysvětlení pojmu "jinak příbuzní":
Dcera a matka či sestřenice a bratranec v případě družstva Matador.
Sestřenice a bratranec v případě ostatních družstev.

3/ Kromě měsíčního příspěvku na činnost člen/-ka souboru platí:
A/ Roční poplatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) = 500,- Kč
B/ Rozumné částky za ostatní jednotná vybavení (hůlka, třásně, boty atd.), které jsou poté ve vlastnictví každého člena.
C/ Družstvo Matador roční polatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) neplatí. Toto družstvo si uvedené pořizuje jednotně přes vedoucí souboru na své náklady a je ve vlastnictví každého člena tohoto družstva.

4/ Z měsíčního příspěvku je placena činnost, kam zejména patří:
Nájem haly, doprava na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, registrace a startovné na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, náklady na materiál na předem naplánovanou a tím v rozpočtu zároveň zahrnutou činnost, propagace, poplatky OSA, účetní, školení a mnohé další.

5/ Náklady na Mistrovství ČR a Evropy spolu s předchozím soustředěním nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť. Náklady na ostatní akce předem neplánované a tak nezapočítané v rozpočtu na daný školní rok (vystoupení, soutěže atd.) nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť.

6/ Nejen s detailním rozpočtem na daný školní rok jsou členové souboru Perliček či jejich zákonní zástupci seznámeni vždy na začátku školního roku v rámci pravidelné každoroční rodičovské schůzky (podle smluvních podmínek povinná účast).

7/ Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostně na účet HAPPY DANCE o.s., a to bez vyjímek! Pokyny jsou již delší dobu uvedeny zde v Notýsku v samostatném článku. Bezhotovostně probíhají i platby směrem od HAPPY DANCE o.s. ke členovi Perliček.

8/ Pojištění je věcí každého člena souboru. Ať zodpovědnosti či úrazu apod.

HAPPY DANCE o.s. - zřizovatel souboru "Perličky Turnov" - nemá žádného placeného zaměstnance. Všichni včetně trenérky a vedoucí souboru všechnu práci vykonávají zásadně ve svém volném čase a zcela zdarma.