Prosinec 2014

Pokyny pro rodiče v rámci akcí Perliček

26. prosince 2014 v 19:47 | mk |  Notýsek, pokyny

Všechny rodiče tímto žádám o dodržování následujících pokynů v rámci akcí Perliček:
1/ Vždy uposlechnout pokynů vedoucí souboru a jejich asistentů.
2/ Před vystoupením dovést své děti, dle pokynů na internetu, na smluvené místo a vyčkat na vedoucí souboru či její asistenty, kteří si poté děti převezmou.
3/ Rodiče se nesmí na akcích zdržovat v prostorech vyhrazených pro vystupující (šatny, přístupové body apod.).
4/ Rodiče nečešou a neoblékají děti v šatnách, není-li předem osobně domluveno pouze s vedoucí souboru jinak.
4/ Rodiče se zdržují v prostorech pro diváky a hlasitě fandí našim soutěžícím k lepším výkonům.
5/ Pro rodiče od malých dětí (předškolní věk) platí to samé, co pro ostatní rodiče - o děti se starají vedoucí souboru s jejími asistenty (pomáhají je oblékat atd.).
6/ Pro rodiče, kteří jsou členy družstva Matador a na dané akci nevystupují, platí vše, co pro ostatní rodiče.
7/ Děti nesmějí mít na vystoupení žádné tetování, nalakované nehty, velké nápadné náušnice, žádné řetízky, náhrdelníky apod. Pokud bude u nich něco z výše uvedeného zjištěno, nepustím je na start (na soutěžích je vyřadí pořadatel soutěže) a tak nebudou moci vystupovat (a tím i celá sestava).
8/ Děti budou vždy mít na vystoupení svoje: střípky (u vystupování pouze uvnitř budovy, venku ne), pérka, lak, hřeben, čisté boty, čisté hůlky, čisté a nepoškozené oblečení atd.
9/ Rodiče si své děti vyzvedávají po skončení akce hromadně podle pokynů uvedených na internetu.
10/ V případě organizovaných akcí souboru typu výjezdů autobusem apod. je nepřípustné, pokud nebude předem jinak ujednáno výslovně přímo s vedoucí kroužku, své dítě vézt "sólo" ať jedním či oběma směry vlastním dopravním prostředkem.
11/ V případě akcí souboru je nepřípustné telefonické volání svému dítěti či volání dítěte svému rodiči, kamarádovi apod. (z důvodu negativních zkušeností doporučuji telefon dítěte nechat doma).
12/ V případě akcí souboru je nepřípustné telefonické volání mě, a to mimo předem určeného času zveřejněném na internetu.

Prosím rodiče o dodržování výše uvedených pokynů, je to především pro příjemnou a pohodovou náladu dětí.
Děti jsou v přítomnosti rodičů (a to včetně telefonického kontaktu) roztěkané a nesoustředěné a vše se pak odráží na jejich výkonu při vystoupení a ostatním chování, přístupu. Často tak nastává nejen zbytečný chaos.
Rodiče dávají svojí "všudepřítomností" velkou nedůvěru jak asistentům, tak především mě samotné co se týče neschopnosti postarat se o děti.
Po více jak 20-leté praxi v práci s dětmi vím, o čem mluvím (a píši). Zbytečné problémy mě velmi často přivádí do nesnází.
Děkuji vám.
Mirka, vedoucí Perliček.

Způsob provádění plateb od 1.1.2015

18. prosince 2014 v 22:18 | fk |  Notýsek, pokyny

S platností od 1. ledna 2015
jsou všechny platby prováděny již pouze bezhotovostně,
tzn. bankovním převodem na účet HAPPY DANCE o.s. či zpětně!

Bankovní údaje HAPPY DANCE o.s.:
Bankovní spojení: 35-9505760217
Kód banky: 0100.
Konstantní symbol: uvádějte vždy číslo 8.
Variabilní symbol: uvádějte vždy rodné číslo člena či členky souboru bez lomítka.
Do zprávy pro příjemce vždy uvádějte: jméno a příjmení člena či členky souboru.

Bankovní účet HAPPY DANCE o.s. je sledován on-line.

Výše uvedené všechny údaje platí i pro platbu "vkladem hotovosti" na přepážce v bance.

Pokud nebude platba prováděna dle výše uvedeného, nebude spárována a bude tak závazek člena (-ky) nadále trvat. Špatně provedená platba bude ze strany HAPPY DANCE o.s. vrácena zpět na účet, ze kterého byla na účet HAPPY DANCE o.s. chybně poslána.

Příspěvky se neplatí na měsíc či měsíce dopředu.

Každé zaplacené částky budou vždy započteny na úhrady směrem od nejstarších závazků člena či členky.

Pouze bankovním převodem (bezhotovostně) budou probíhat i platby směrem od HAPPY DANCE o.s. ke členům a členkám souboru. HAPPY DANCE o.s. bude platby členům a členkám souboru vždy poukazovat na účet, ze kterého došla jejich poslední úspěšně provedená platba na účet HAPPY DANCE o.s.

Důležité upozornění v případě plateb za sourozence bezhotovostním převodem:

Je nutno za každého sourozence platbu provést, vzhledem k zaúčtování (dle rodného čísla a dalších údajů), zvlášť! Tzn. například v případě pravidelných měsíčních příspěvků (snížená platba za 2 sourozence) zaplaťte prosím za každého sourozence jeho poloviční podíl zvlášť!

Platba v hotovosti již není po 1. lednu 2015 možná, a to obousměrně!

Děkujeme za pochopení tohoto veřejného sdělení.
Rada HAPPY DANCE o.s.