Září 2013

Rodičovská schůzka 2013 - pozvánka

16. září 2013 v 21:29 | fk |  Rodičovské schůzky

Vsem rodičům a (plnoletým) mažoretkám tímto sděluji, že dne 4. října t.r. od 16,00 hodin se bude konat Rodičovská schůzka.
Místem konání bude velká tělocvična Dívčí školy, kde probíhají tréninky.
Všechny vás velmi žádám o hojnou účast, poněvadž budeme probírat závažná témata, mezi které bude patřit jarní soustředění a s ním spojená opětovná účast na Mistrovství České republiky, kterého se soubor zúčastní již jako člen jiné mezinárodní organizace. Dalším z témat bude letní tábor atd. Výše uvedené bude pro všechny znamenat nové skutečnosti, podklady atd.
Předpokládaný konec Rodičovské schůzky bude v 17,30 hodin.
Po zkušenostech je zde nutno připomenout, že vše sdělené a odsouhlasené na Rodičovské schůzce je závazné pro všechny, tzn. i pro ty, kteří "nemají za potřebí se zúčastňovat".
Na základě zkušeností se s tím, kdo se Rodičovské schůzky nezúčastní, nebudeme následně zdržovat opakováním průběhu schůzky na úkor vlastní činnosti a nebudeme brát jakýkoliv zřetel na jeho připomínky.
Za vedení Perliček
Fr. Konopáč, jednatel HAPPY DANCE o.s.

Hradec Králové - Krajské Dožínky 2013 - fotky

14. září 2013 v 19:58 | mk |  Fotky z akcí
Foto pod perexem.

photo DSCN0801_zpsf8355631.jpg