Září 2012

Notýsek v papírovém vydání končí

17. září 2012 v 19:03 | mk |  Notýsek, pokyny

Od září 2012 je zrušený Notýsek v papírovém vydání. Hlavním důvodem je snižování provozních nákladů.
Se zrušením papírového Notýsku byli rodiče již seznámeni s předstihem na rodičovské schůzce 4.10.2011.
Prosím sledujte tímto informace na našich webových stránkách, které jsou vždy pravidelně a včas aktualizovány.
Sdělení prostřednictvím internetových stránek je považováno dle Zákona za veřejné a tím právně platné.

Rodičovská schůzka 2012 - pozvánka

16. září 2012 v 22:32 | fk |  Rodičovské schůzky

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás tímto pozvat na pravidelnou výroční rodičovskou schůzku, která se bude konat v pátek 5.10.2012 od 16. hodiny v tělocvičně Dívčí školy v Turnově (místo tréninků).
Ve vašem zájmu vás tímto žádáme o hojnou účast - co zde bude odsouhlaseno, tím se bude každý člen souboru (či jeho zákonný zástupce) po celý nadcházející ročník povinně řídit - viz bod ve smluvní přihlášce do kroužku.
Rada HAPPY DANCE o.s.