Březen 2011

Desatero mažoretek "Perliček"

2. března 2011 v 21:08 | mk |  Desatero "Perliček"

Desatero mažoretek "Perliček":

1) Mažoretka každého pozdraví, zná pravidla slušného chování. Je iniciativní, nenamyšlená a zdravě sebevědomá.

2) Mažoretka je hodná, není sprostá, nehádá se, nelže, nerozchcapuje se, nepomlouvá, je spravedlivá, dobře cvičí a nikdy nešetří usměvem.

3) Mažoretka povzbuzuje ostatní členky souboru k lepším výkonům, neodstrkuje nové členky a není škodolibá.

4) Mažoretka poslouchá vedoucí, pomáhá ji, spolupracuje s ní a neodmlouvá jí. Mažoretka pomáhá i ostatním členkám souboru.

5) Mažoretka pravidelně chodí na trénink a vystoupení. Její docházka je 100%.

6) Mažoretka chodí včas na trénink (10 min. před) a všechna vystoupení (15 min. před). V případě jakékoliv absence je vždy předem řádně omluvena.

7) Mažoretka má své věci na trénink v pořádku a vždy je řádně na něho připravena.

8) Mažoretka má na vystoupení svůj kostým vždy čistý a vše řádně připraveno. Nikdy nezaváhá v případě potřeby půjčit své věci ostatním mažoretkám i z jiných družstev.

9) Mažoretka má vždy v předem stanoveném termínu zaplacené příspěvky, poplatky a další předem domluvené výdaje.

10) Kapitánka družstva je vzorem ostatním, vede družstvo, nepovyšuje se nad ostatní členky souboru.