Září 2010

Rodičovská schůzka 2010 - pozvánka

9. září 2010 v 21:37 | Rada HAPPY DANCE o.s. |  Rodičovské schůzky

Pravidelná rodičovská schůzka se bude konat v pátek dne 1. října 2010 od 15,30 hodin ve velké tělocvičně Dívčí školy (místa tréninků).
Program bude obsahovat m.j.:
- zhodnocení ročníku 2009/2010 dle jednotlivých družstev
- změny obsazení jednotlivých družstev včetně kapitánek v ročníku 2010/2011
- plán účasti jednotlivých družstev na festivalech, soutěžích atd. v ročníku 2010/2011, zvláště na MČR 2011
- organizační pokyny ohledně celotýdenního soustředění jednotlivých družstev před soutěžemi, festivaly atd.
- rozpočet na školní rok 2010/2011 a s ním podstatně související změny
a mnohé další.
Dovolujeme si upozornit rodiče, kteří se nezúčastní rodičovské schůzky, že budou povinni se podřídit závěrům ujednaným na této schůzce.
Na hojnou účast se těší Rada HAPPY DANCE o.s.