Leden 2009

Povinný podsedák do auta

18. ledna 2009 v 14:22 | Mirka |  Notýsek, pokyny

Mažoretky na různé akce převážíme automobily vybavenými bezpečnostními pásy. Je tímto povinností rodičů, aby byla děvčata, kterých se tato povinnost týká, vybavena sedačkou či podsedákem do auta.

Péče o svůj i o svěřený majetek

5. ledna 2009 v 21:02 | Mirka |  Notýsek, pokyny

Žádáme tímto rodiče, aby se o svěřený majetek HAPPY DANCE o.s. starali co nejpečlivěji. Setkáváme se před vystoupeními, že mažoretce chybí na kostýmu knoflík, čepeček není naškrobený, kostým je znečištěný apod.
Žádáme také tímto rodiče, aby se řádně starali i o majetek v jejich vlastnictví. Setkáváme se před vystoupeními, že má mažoretka znečištěné (včetně šněrovadel) či dokonce poničené mažoretkové boty, nemá s sebou povinnou výbavu (sponky atd.) atd.
Podkladem, že má mažoretka ve své správě svěřený majetek HAPPY DANCE o.s., je vždy doklad o zaplacení poplatku (který se platí pouze za tímto účelem, viz Přihláška do kroužku) na školní rok či průkazný materiál o užívání (fotografie či videozáznam z akce apod.) či podepsaná smluvní Přihláška do kroužku. Tímto je zároveň dáno, že má mažoretka ve své správě svěřený majetek HAPPY DANCE o.s. i v době letních školních prázdnin (tato doba se počítá k uplynulému školnímu roku).

Aktualizace údajů v "Přihlášce do kroužku"

5. ledna 2009 v 19:47 | Mirka |  Notýsek, pokyny

Žádáme tímto rodiče, aby ve svém vlastním zájmu provedli případné aktualizace údajů, které uvedli do "Přihlášky do kroužku" mažoretek Perliček Turnov. Jedná se zejména o nové telefonní číslo zákonného zástupce či mažoretky, e-mailovou adresu, zaměstnavatele atd.
Je třeba si uvědomit, že aktualizaci provádí zákonný zástupce především ve svém vlastním zájmu.
Aktualizaci je možno provést písemně či e-mailem na adresu: happy.dance@tiscali.cz