Vánoční besídka

12. prosince 2018 v 20:08 | fk |  Vánoční besídka

Než zde zveřejníme záznam z Vánoční besídky, doporučujeme vám navštívit naše stránky na Facebooku:
"MAŽORETKY PERLIČKY TURNOV",
kde najdete mimo jiné i fotografie z této naší akce.
Přejeme pěknou podívanou.
 

Přihláška člena souboru

9. prosince 2018 v 22:29 | fk |  Přihláška člena

Vzhledem k zákonným povinnostem (zvláště GDPR) musí mít každý náš člen souboru podepsanou přihlášku. Omlouváme se za takovéto papírování, ale je to bohužel nevyhnutelné.
Ti zručnější si na tuto Přihlášku kliknou pravou stranou myše a uloží si ji do svého PC. Následně si ji vytisknou, vyplní, podepíšou a osobně ji v dvojím originál vyhotovení odevzdají na prvním tréninku souboru.
Ostatním Přihlášku předáme osobně na tréninku souboru a nebo ji můžeme poslat emailem v příloze.


 


Nábor 2018/2019

13. října 2018 v 20:51 | fk |  Nábor mažoretek


Vážení a milí.
Náš mažoretkový soubor přijímá nové členy po celý rok a nikoliv pouze v omezeném období, jako některé ostatní soubory. Je to náročnější co se týče zvláště choreografií sestav, ale i s tím si naši kvalifikovaní pracovníci rádi a s ochotou poradí.

Členové souboru

13. října 2018 v 20:20 | fk |  Členové souboru
Čadková Anežka
Danišová Natálie
Hašková Natálie
Jahnová Anežka
Kopalová Sarah Ellen
Kořínková Alžběta
Kořínková Kateřina
Krupařová Amálie
Mešková Karolína
Prokorátová Rozálie
Röslerová Rozárie
Svobodová Alžběta
Svobodová Rozárie
Vinterová Lucie
Konopáčová Miroslava
Konopáčová Aneta
Konopáč František

Poděkování rodičům

1. října 2018 v 17:31 | mk |  Notýsek, pokyny

Chtěla bych tímto moc poděkovat všem rodičům od dětí za jejich pomoc při převlékání či malování v rámci vystoupení. Moc si toho vážím.
Také děkuji za poslané fotografie a videa.
Dětičky byli při vystoupení úžasné.
Mirka

Velká pochvala malým mažoretkám

25. září 2018 v 19:52 | mk |  Notýsek, pokyny

Chtěla bych tímto velmi pochválit všechny moje malé mažoretky včetně všech nových z družstva "Děti", a to za jejich přístup na tréninku.
Jsem ze všech velmi nadšená, takto jsme si to všichni společně už dlouho neužívali.
Všem moc děkuji.
Mirka.


Ukončení činnosti v souboru Perličky Turnov

23. září 2018 v 15:59 | fk |  Ukončení činnosti v souboru Perličky Turnov

UKONČENÍ ČINNOSTI V SOUBORU PERLIČKY TURNOV
Vážené mažoretky, rodiče, příznivci a pořadatelé akcí.
Dne 21.09.2018 jsme byli nuceni spolu s vedoucí, trenérkou a choreografkou souboru Mirkou Konopáčovou řešit situaci v našem mažoretkovém souboru okamžitým ukončením písemného smluvního vztahu z jeho zvlášť hrubého porušení s Janou Kopkovou, Michaelou Kopkovou a Matějem Krejčím. Jana Kopková byla asistentkou Mirky Konopáčové, vážili jsme si její letité práce pro soubor a mysleli jsme si, že v ní máme plnou důvěru a o to víc nás mrzí, co se stalo.
Při kontrole dokladů bylo zjištěno u všech výše jmenovaných, že od 20.09.2017 do dnešního dne mají neustálý dluh na měsíčních příspěvcích, jeden čas až v celkové výši 3.900,- Kč s tím, že po dobu 4 měsíců z výše jmenovaných nikdo vůbec nic nezaplatil. Nepomáhaly ani osobní domluvy.
Michaela Kopková se svým bratrem Matějem Krejčím navíc hrubě porušili písemnou smlouvu, když bez našeho písemného svolení navštívili konkurenční soubor v Praze, se kterým už byli předtím ve spojení, a navíc s ním poté započali bez našeho vědomí za našimi zády spolupráci včetně soustředění a vyvíjeli tak činnost i tam. I přesto, že nic takového žádný náš člen nesmí a toto i podepsali u nás ve smlouvě. Matěj již dokonce vytváří sestavu dua s tamní mažoretkou s tím, že vedoucí pražského souboru dokonce domlouvala bez našeho vědomí start Matěje a tamní mažoretky jako duo na soutěžích. Vše za podpory Jany Kopkové, matky Matěje a Michaely, za našimi zády. S touto skutečností byla námi seznámena ředitelka České federace mažoretkového sportu (ČFMS) M. Pavelková, která se vyjádřila s tím, že byla pražskou vedoucí mažoretek skutečně kontaktována, ale před ní bylo zamlčeno, že je Matěj náš reprezentant a jasně řekla, že takovéto chování všech výše jmenovaných není v pořádku a je odsouzeníhodné.
Michaela Kopková měla navíc závažné problémy s chováním. V žádném případě neuznávala naší autoritu, chovala se neadekvátně. Na předsedu HAPPY DANCE o.s. křičela na MČR bez jakékoliv omluvy a po incidentu ho započala ignorovat. Problémy s chováním měla i v rámci tréninkových hodin. Když ji Mirka Konopáčová na tréninku v květnu t.r. vytkla, že si nemůže Michaela sama dělat co chce, Michaela praštila dveřmi a odešla z tréninku před jeho koncem bez jakékoliv omluvy, a to dokonce před zraky její matky Jany Kopkové, která nic své dceři Michaele na to ani neřekla. Michaela se omluvila až posléze po vícenásobném vyžádání ze strany M. Konopáčové.
V minulosti se již několikrát v souboru řešil s výše jmenovanými jejich přístup, na což se zlepšili bohužel vždy jen na chvíli.
Je to především podraz na Mirku Konopáčovou, která u Matěje objevila talent a mj. 5 let ho intenzivně trénovala i o víkendech od prvních krůčků, dokonce s ním dokázala letos získat titul "Mistr ČR 2018" a měla s ním naplánované další aktivity za účelem jeho rozvoje včetně absolvování odborných seminářů apod. i mimo hranice ČR.
Chceme tímto upozornit všechny pořadatele akcí před dalším jednáním výše jmenovaných s tím, že pokud-li budou výše jmenovaní (přes písemný smluvní zákaz platný i po skončení jejich činnosti v našem souboru) svoji činnost dále vykonávat pod hlavičkou Perličky Turnov (při HAPPY DANCE o.s.) či budou uplatňovat jak stávající či budoucí choreografie skladeb - i jejich části - vytvořené M. Konopáčovou (právně ošetřeno) či budou vystupovat v majetku HAPPY DANCE o.s. (kostýmy vč. příslušenství), bude se HAPPY DANCE o.s. okamžitě bránit a ihned podnikne právní kroky.
Každý člen s platnou a podepsanou smlouvou, zpracovanou právní kanceláří, musí dle ní vše dodržovat a vybrané odstavce i po ukončení smluvního vztahu, je to naše ochrana nejen proti konkurenci. Řídíme se zásadami mažoretkového sportu a fair play.
HAPPY DANCE o.s., resp. mažoretkový soubor Perličky Turnov, pokračuje plně ve své činnosti a věří i nadále v náklonnost všech spolupracujících včetně organizací.
V Turnově dne 21.09.2018.
Miroslava Konopáčová - vedoucí, trenérka a choreografka souboru Perličky Turnov při HAPPY DANCE o.s.
František Konopáč - předseda HAPPY DANCE o.s.

Ceník měsíčních příspěvků od 11.9.2018

18. června 2018 v 19:30 | fk |  Ceník příspěvků

Ceník měsíčních příspěvků zůstává i nadále od 11.9.2018 nezměněn, ačkoliv se mažoretkovému souboru Perličky Turnov (stejně jako všem ostatním) finanční náklady postupně rapidně zvedají.

1/ Základní předpis měsíčních příspěvků na činnost je od 11.9.2018:
Děti, kadet, junior, senior - jednotlivec = 350,- Kč
Děti, kadet, junior, senior - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 300,- Kč za jednoho
Matador - jednotlivec = 300,- Kč
Matador - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 250,- Kč za jednoho.

2/
Vysvětlení pojmu "jinak příbuzní":
Dcera a matka či sestřenice a bratranec v případě družstva Matador.
Sestřenice a bratranec v případě ostatních družstev.

3/ Kromě měsíčního příspěvku na činnost člen/-ka souboru platí:
A/ Roční poplatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) = 500,- Kč
B/ Rozumné částky za ostatní jednotná vybavení (hůlka, třásně, boty atd.), které jsou poté ve vlastnictví každého člena.
C/ Družstvo Matador roční polatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) neplatí. Toto družstvo si uvedené pořizuje jednotně přes vedoucí souboru na své náklady a je ve vlastnictví každého člena tohoto družstva.

4/ Z měsíčního příspěvku je placena činnost, kam zejména patří:
Nájem haly, doprava na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, registrace a startovné na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, náklady na materiál na předem naplánovanou a tím v rozpočtu zároveň zahrnutou činnost, propagace, poplatky OSA, účetní, školení a mnohé další.

5/ Náklady na Mistrovství ČR a Evropy spolu s předchozím soustředěním nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť. Náklady na ostatní akce předem neplánované a tak nezapočítané v rozpočtu na daný školní rok (doprava, startovné a další na vystoupení, soutěže atd.) nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť.

6/ Nejen s detailním rozpočtem na daný školní rok jsou členové souboru Perliček či jejich zákonní zástupci seznámeni vždy na začátku školního roku v rámci pravidelné každoroční rodičovské schůzky (podle smluvních podmínek povinná účast) či jiným způsobem.

7/ Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostně na účet HAPPY DANCE o.s., a to bez vyjímek! Pokyny jsou již delší dobu uvedeny zde v Notýsku v samostatném článku. Bezhotovostně probíhají i platby směrem od HAPPY DANCE o.s. ke členovi Perliček.

8/ Pojištění je věcí každého člena souboru. Ať zodpovědnosti či úrazu apod.

HAPPY DANCE o.s. - zřizovatel souboru "Perličky Turnov" - nemá žádného placeného zaměstnance. Všichni včetně trenérky a vedoucí souboru všechnu práci vykonávají zásadně ve svém volném čase a zcela zdarma.

Nový ROZVRH HODIN od 22.09.2018

18. června 2018 v 19:17 | fk |  Rozvrh hodin

ROZVRH HODIN - OD 22.9.2018:
Tréninky se konají v tělocvičně II. Základní školy (Dívčí), ulice 28. října, Turnov.
Jednorázové změny (jen na pár tréninků) oproti trvalému rozpisu zde uvedenému jsou možné a budou když tak zveřejněny v rubrice "Notýsek". Tato situace může nastat např. před důležitou soutěží apod.

Úterý:
15:00 - 16:00 ... malá tělocvična ........ SÓLA, MINIFORMACE
16:30 - 18:00 ... velká tělocvična ........ DĚTI + KADET CELÁ DRUŽSTVA
18:00 - 19:00 ... velká tělocvična ........ SÓLA, MINIFORMACE


Kam dál