Velká pochvala malým mažoretkám

Včera v 19:52 | mk |  Notýsek, pokyny

Chtěla bych tímto velmi pochválit všechny moje malé mažoretky včetně všech nových z družstva "Děti", a to za jejich přístup na dnešním tréninku (25.9.).
Jsem ze všech velmi nadšená, takto jsme si to všichni společně už dlouho neužili.
Všem moc děkuji.
Mirka.

 

Ukončení činnosti v souboru Perličky Turnov

Neděle v 15:59 | fk |  Ukončení činnosti

UKONČENÍ ČINNOSTI V SOUBORU PERLIČKY TURNOV
Vážené mažoretky, rodiče, příznivci a pořadatelé akcí.
Dne 21.09.2018 jsme byli nuceni spolu s vedoucí, trenérkou a choreografkou souboru Mirkou Konopáčovou řešit situaci v našem mažoretkovém souboru okamžitým ukončením písemného smluvního vztahu z jeho zvlášť hrubého porušení s Janou Kopkovou, Michaelou Kopkovou a Matějem Krejčím. Jana Kopková byla asistentkou Mirky Konopáčové, vážili jsme si její letité práce pro soubor a mysleli jsme si, že v ní máme plnou důvěru a o to víc nás mrzí, co se stalo.
Při kontrole dokladů bylo zjištěno u všech výše jmenovaných, že od 20.09.2017 do dnešního dne mají neustálý dluh na měsíčních příspěvcích, jeden čas až v celkové výši 3.900,- Kč s tím, že po dobu 4 měsíců z výše jmenovaných nikdo vůbec nic nezaplatil. Nepomáhaly ani osobní domluvy.
Michaela Kopková se svým bratrem Matějem Krejčím navíc hrubě porušili písemnou smlouvu, když bez našeho písemného svolení navštívili konkurenční soubor v Praze, se kterým už byli předtím ve spojení, a navíc s ním poté započali bez našeho vědomí za našimi zády spolupráci včetně soustředění a vyvíjeli tak činnost i tam. I přesto, že nic takového žádný náš člen nesmí a toto i podepsali u nás ve smlouvě. Matěj již dokonce vytváří sestavu dua s tamní mažoretkou s tím, že vedoucí pražského souboru dokonce domlouvala bez našeho vědomí start Matěje a tamní mažoretky jako duo na soutěžích. Vše za podpory Jany Kopkové, matky Matěje a Michaely, za našimi zády. S touto skutečností byla námi seznámena ředitelka České federace mažoretkového sportu (ČFMS) M. Pavelková, která se vyjádřila s tím, že byla pražskou vedoucí mažoretek skutečně kontaktována, ale před ní bylo zamlčeno, že je Matěj náš reprezentant a jasně řekla, že takovéto chování všech výše jmenovaných není v pořádku a je odsouzeníhodné.
Michaela Kopková měla navíc závažné problémy s chováním. V žádném případě neuznávala naší autoritu, chovala se neadekvátně. Na předsedu HAPPY DANCE o.s. křičela na MČR bez jakékoliv omluvy a po incidentu ho započala ignorovat. Problémy s chováním měla i v rámci tréninkových hodin. Když ji Mirka Konopáčová na tréninku v květnu t.r. vytkla, že si nemůže Michaela sama dělat co chce, Michaela praštila dveřmi a odešla z tréninku před jeho koncem bez jakékoliv omluvy, a to dokonce před zraky její matky Jany Kopkové, která nic své dceři Michaele na to ani neřekla. Michaela se omluvila až posléze po vícenásobném vyžádání ze strany M. Konopáčové.
V minulosti se již několikrát v souboru řešil s výše jmenovanými jejich přístup, na což se zlepšili bohužel vždy jen na chvíli.
Je to především podraz na Mirku Konopáčovou, která u Matěje objevila talent a mj. 5 let ho intenzivně trénovala i o víkendech od prvních krůčků, dokonce s ním dokázala letos získat titul "Mistr ČR 2018" a měla s ním naplánované další aktivity za účelem jeho rozvoje včetně absolvování odborných seminářů apod. i mimo hranice ČR.
Chceme tímto upozornit všechny pořadatele akcí před dalším jednáním výše jmenovaných s tím, že pokud-li budou výše jmenovaní (přes písemný smluvní zákaz platný i po skončení jejich činnosti v našem souboru) svoji činnost dále vykonávat pod hlavičkou Perličky Turnov (při HAPPY DANCE o.s.) či budou uplatňovat jak stávající či budoucí choreografie skladeb - i jejich části - vytvořené M. Konopáčovou (právně ošetřeno) či budou vystupovat v majetku HAPPY DANCE o.s. (kostýmy vč. příslušenství), bude se HAPPY DANCE o.s. okamžitě bránit a ihned podnikne právní kroky.
Každý člen s platnou a podepsanou smlouvou, zpracovanou právní kanceláří, musí dle ní vše dodržovat a vybrané odstavce i po ukončení smluvního vztahu, je to naše ochrana nejen proti konkurenci. Řídíme se zásadami mažoretkového sportu a fair play.
HAPPY DANCE o.s., resp. mažoretkový soubor Perličky Turnov, pokračuje plně ve své činnosti a věří i nadále v náklonnost všech spolupracujících včetně organizací.
V Turnově dne 21.09.2018.
Miroslava Konopáčová - vedoucí, trenérka a choreografka souboru Perličky Turnov při HAPPY DANCE o.s.
František Konopáč - předseda HAPPY DANCE o.s.

Výzva k navrácení majetku HAPPY DANCE o.s.

Neděle v 15:58 | mk |  Vrácení kostýmů

Vyzývám tímto k navrácení majetku HAPPY DANCE o.s. (kostýmů a jejich příslušenství) níže jmenované členky/členy souboru Perličky Turnov, a to z důvodu ukončení jejich činnosti.
K navrácení dojde v pátek 5.10.2018 v 16,00 hodin v tělocvičně II. ZŠ v Turnově (místa tréninků). Pokud tak nebude učiněno z jejich strany, dojde k návracení právním úkonem.
Jedná se o:
Lohniská Michaela - ukončeno osobně
Kopková Michaela - ukončeno ze strany HAPPY DANCE o.s.
Krejčí Matěj - ukončeno ze strany HAPPY DANCE o.s.
Palounková Michaela - ukončeno osobně
Nadějová Iva - ukončeno osobně
Děkuji.
Mirka Konopáčová, vedoucí Perliček Turnov.
 


Ukončení činnosti členů souboru

Neděle v 15:53 | fk |  Notýsek, pokyny

UKONČENÍ ČINNOSTI V SOUBORU PERLIČKY TURNOV
Vážené mažoretky, rodiče, příznivci a pořadatelé akcí.
Dne 21.09.2018 jsme byli nuceni spolu s vedoucí, trenérkou a choreografkou souboru Mirkou Konopáčovou řešit situaci v našem mažoretkovém souboru okamžitým ukončením písemného smluvního vztahu z jeho zvlášť hrubého porušení s Janou Kopkovou, Michaelou Kopkovou a Matějem Krejčím. Jana Kopková byla asistentkou Mirky Konopáčové, vážili jsme si její letité práce pro soubor a mysleli jsme si, že v ní máme plnou důvěru a o to víc nás mrzí, co se stalo.
Při kontrole dokladů bylo zjištěno u všech výše jmenovaných, že od 20.09.2017 do dnešního dne mají neustálý dluh na měsíčních příspěvcích, jeden čas až v celkové výši 3.900,- Kč s tím, že po dobu 4 měsíců z výše jmenovaných nikdo vůbec nic nezaplatil. Nepomáhaly ani osobní domluvy.
Michaela Kopková se svým bratrem Matějem Krejčím navíc hrubě porušili písemnou smlouvu, když bez našeho písemného svolení navštívili konkurenční soubor v Praze, se kterým už byli předtím ve spojení, a navíc s ním poté započali bez našeho vědomí za našimi zády spolupráci včetně soustředění a vyvíjeli tak činnost i tam. I přesto, že nic takového žádný náš člen nesmí a toto i podepsali u nás ve smlouvě. Matěj již dokonce vytváří sestavu dua s tamní mažoretkou s tím, že vedoucí pražského souboru dokonce domlouvala bez našeho vědomí start Matěje a tamní mažoretky jako duo na soutěžích. Vše za podpory Jany Kopkové, matky Matěje a Michaely, za našimi zády. S touto skutečností byla námi seznámena ředitelka České federace mažoretkového sportu (ČFMS) M. Pavelková, která se vyjádřila s tím, že byla pražskou vedoucí mažoretek skutečně kontaktována, ale že bylo před ní zamlčeno, že je Matěj náš reprezentant a jasně řekla, že takovéto chování všech výše jmenovaných není v pořádku a je odsouzeníhodné.
Michaela Kopková měla navíc závažné problémy s chováním. V žádném případě neuznávala naší autoritu, chovala se neadekvátně. Na předsedu HAPPY DANCE o.s. křičela na MČR bez jakékoliv omluvy a po incidentu ho započala ignorovat. Problémy s chováním měla i v rámci tréninkových hodin. Když ji Mirka Konopáčová na tréninku v květnu t.r. vytkla, že si nemůže Michaela sama dělat co chce, Michaela praštila dveřmi a odešla z tréninku před jeho koncem bez jakékoliv omluvy, a to dokonce před zraky její matky Jany Kopkové, která nic své dceři Michaele na to ani neřekla. Michaela se omluvila až posléze po vícenásobném vyžádání ze strany M. Konopáčové.
V minulosti se již několikrát v souboru řešil s výše jmenovanými jejich přístup, na což se zlepšili bohužel vždy jen na chvíli.
Je to především podraz na Mirku Konopáčovou, která u Matěje objevila talent a mj. 5 let ho intenzivně trénovala i o víkendech od prvních krůčků, dokonce s ním dokázala letos získat titul "Mistr ČR 2018" a měla s ním naplánované další aktivity za účelem jeho rozvoje včetně absolvování odborných seminářů apod. i mimo hranice ČR.
Chceme tímto upozornit všechny pořadatele akcí před dalším jednáním výše jmenovaných s tím, že pokud-li budou výše jmenovaní (přes písemný smluvní zákaz platný i po skončení jejich činnosti v našem souboru) svoji činnost dále vykonávat pod hlavičkou Perličky Turnov (při HAPPY DANCE o.s.) či budou uplatňovat jak stávající či budoucí choreografie skladeb - i jejich části - vytvořené M. Konopáčovou (právně ošetřeno) či budou vystupovat v majetku HAPPY DANCE o.s. (kostýmy vč. příslušenství), bude se HAPPY DANCE o.s. okamžitě bránit a ihned podnikne právní kroky.
Každý člen s platnou a podepsanou smlouvou, zpracovanou právní kanceláří, musí dle ní vše dodržovat a vybrané odstavce i po ukončení smluvního vztahu, je to naše ochrana nejen proti konkurenci. Řídíme se zásadami mažoretkového sportu a fair play.
HAPPY DANCE o.s., resp. mažoretkový soubor Perličky Turnov, pokračuje plně ve své činnosti a věří i nadále v náklonnost všech spolupracujících včetně organizací.
V Turnově dne 21.09.2018.
Miroslava Konopáčová - vedoucí, trenérka a choreografka souboru Perličky Turnov při HAPPY DANCE o.s.
František Konopáč - předseda HAPPY DANCE o.s.

Výzva k navrácení kostýmů s přísl.

Neděle v 15:49 | mk |  Notýsek, pokyny

Vyzývám tímto k navrácení majetku HAPPY DANCE o.s. (kostýmů a jejich příslušenství) níže jmenované členky/členy souboru Perličky Turnov, a to z důvodu ukončení jejich činnosti.
K navrácení dojde v pátek 5.10.2018 v 16,00 hodin v tělocvičně II. ZŠ v Turnově (místa tréninků). Pokud tak nebude učiněno z jejich strany, dojde k návracení právním úkonem.
Jedná se o:
Lohniská Michaela - ukončeno osobně
Kopková Michaela - ukončeno ze strany HAPPY DANCE o.s.
Krejčí Matěj - ukončeno ze strany HAPPY DANCE o.s.
Palounková Michaela - ukončeno osobně
Nadějová Iva - ukončeno osobně
Děkuji.
Mirka Konopáčová, vedoucí Perliček Turnov.

POZOR VYSTOUPENÍ!!!

18. září 2018 v 20:34 | mk |  Notýsek, pokyny

27.9.2018 vystupují děti na "Slavnostní otevření hřiště s umělým povrchem" v Turnově.
Účast povinná!
Sraz v 16:00 hodin u fotbalového hřiště učesané (baletní drdol) v kostýmu s hůlkou.
Na sebe mažoretkové bundy.
Dle počasí podvléknout.
S sebou tričko na strašidlo.
Přibližný konec v 17:30 hodin.

Ceník měsíčních příspěvků od 11.9.2018

18. června 2018 v 19:30 | fk |  Ceník příspěvků

Ceník měsíčních příspěvků zůstává i nadále od 11.9.2018 nezměněn, ačkoliv se mažoretkovému souboru Perličky Turnov (stejně jako všem ostatním) finanční náklady postupně rapidně zvedají.

1/ Základní předpis měsíčních příspěvků na činnost je od 11.9.2018:
Děti, kadet, junior, senior - jednotlivec = 350,- Kč
Děti, kadet, junior, senior - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 300,- Kč za jednoho
Matador - jednotlivec = 300,- Kč
Matador - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 250,- Kč za jednoho.

2/
Vysvětlení pojmu "jinak příbuzní":
Dcera a matka či sestřenice a bratranec v případě družstva Matador.
Sestřenice a bratranec v případě ostatních družstev.

3/ Kromě měsíčního příspěvku na činnost člen/-ka souboru platí:
A/ Roční poplatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) = 500,- Kč
B/ Rozumné částky za ostatní jednotná vybavení (hůlka, třásně, boty atd.), které jsou poté ve vlastnictví každého člena.
C/ Družstvo Matador roční polatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) neplatí. Toto družstvo si uvedené pořizuje jednotně přes vedoucí souboru na své náklady a je ve vlastnictví každého člena tohoto družstva.

4/ Z měsíčního příspěvku je placena činnost, kam zejména patří:
Nájem haly, doprava na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, registrace a startovné na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, náklady na materiál na předem naplánovanou a tím v rozpočtu zároveň zahrnutou činnost, propagace, poplatky OSA, účetní, školení a mnohé další.

5/ Náklady na Mistrovství ČR a Evropy spolu s předchozím soustředěním nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť. Náklady na ostatní akce předem neplánované a tak nezapočítané v rozpočtu na daný školní rok (doprava, startovné a další na vystoupení, soutěže atd.) nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť.

6/ Nejen s detailním rozpočtem na daný školní rok jsou členové souboru Perliček či jejich zákonní zástupci seznámeni vždy na začátku školního roku v rámci pravidelné každoroční rodičovské schůzky (podle smluvních podmínek povinná účast) či jiným způsobem.

7/ Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostně na účet HAPPY DANCE o.s., a to bez vyjímek! Pokyny jsou již delší dobu uvedeny zde v Notýsku v samostatném článku. Bezhotovostně probíhají i platby směrem od HAPPY DANCE o.s. ke členovi Perliček.

8/ Pojištění je věcí každého člena souboru. Ať zodpovědnosti či úrazu apod.

HAPPY DANCE o.s. - zřizovatel souboru "Perličky Turnov" - nemá žádného placeného zaměstnance. Všichni včetně trenérky a vedoucí souboru všechnu práci vykonávají zásadně ve svém volném čase a zcela zdarma.

Nový ROZVRH HODIN od 11.9.2018

18. června 2018 v 19:17 | fk |  Rozvrh hodin

ROZVRH HODIN - OD 11.9.2018:
Všechny tréninky se konají ve velké tělocvičně II. Základní školy (Dívčí), ulice 28. října, Turnov.
Jednorázové změny (jen na pár tréninků) oproti trvalému rozpisu zde uvedenému jsou možné a budou když tak zveřejněny v rubrice "Notýsek". Tato situace může nastat např. před důležitou soutěží apod.

Pondělí :
VOLNO

Úterý :
16:30 - 18:00 .................... DĚTI + KADET
18:00 - 19:00 .................... SÓLA, DUA
SÓLA A DUA BUDOU OD 1.10.2018 DO 31.1.2019

Středa:
VOLNO

Čtvrtek :
VOLNO

Pátek :
16:00 - 17:30 ...................... SENIOR


Přihláška do souboru od 25.5.2018

26. května 2018 v 10:01 | fk |  Přihláška člena

V případě zájmu o členství si ti zručnější zde v článku kliknou na níže předloženou Přihlášku pravou stranou myši, vyberou si "Uložit obrázek jako..." a vyberou si ve svém počítači složku, kam si Přihlášku budou chtít uložit. Poté si Přihlášku ze své složky vyberou, vytisknou si ji dvojmo (jednou pro vás a jednou pro nás), vyplní, připojí originál podpis a buď poštou nebo osobně na tréninku předají. Je to jednoduché.
Je také možno nám na uvedený email (happy.dance@tiscali.cz) napsat žádost o zaslání Přihlášky a my vám ji pošleme emailem zpět v jeho příloze. Vy si ji dvojmo vytisknete (jednou pro vás a jednou pro nás), vyplníte, připojíte originál podpis a buď poštou nebo osobně na tréninku předáte.
A nebo vám Přihlášku předáme osobně na tréninku - viz Rozvrh hodin.


Kam dál