Přání

26. června 2018 v 18:09 | mk |  Notýsek, pokyny

Milé mažoretky, milý můj mažoreťáku, milí rodiče.
Všem vám, spolu se svými asistenty, přeji krásné prázdniny, co nejvíce sluníčka, hodně odpočinku a pohody.
Budeme se na vás moc a moc těšit v září. :D
Mirka a spol.
 

Členové souboru

18. června 2018 v 20:25 | fk |  Členové souboru

Členové mažoretkového souboru Perličky Turnov:

Vedoucí souboru, choreografka, trenérka:
Miroslava Konopáčová

Asistent vedoucí souboru:
Jana Kopková
Martina Stolínová

Člen, členka družstva Děti a Kadet:
Matěj Krejčí
Kačenka Kořínková
Bětuška Kořínková
Bětuška Svobodová
Rozárka Svobodová
Lucka Vinterová
Anežka Čadková
Natálka Hašková
Rozárka Röslerová
Anežka Jahnová
Sárinka Ellen Kopalová
Nikolka Rymplerová
Amálka Dobiášová

Člen, členka družstva Junior:

Člen, členka družstva Senior:
Jana Kopková
Míša Lohniská
Míša Palounková
Iva Nadějová
Míša Kopková
Nikol Vondráčková
Viktorka Hanzlová


Ceník měsíčních příspěvků od 11.9.2018

18. června 2018 v 19:30 | fk |  Ceník příspěvků

Ceník měsíčních příspěvků zůstává i nadále od 11.9.2018 nezměněn, ačkoliv se mažoretkovému souboru Perličky Turnov (stejně jako všem ostatním) finanční náklady postupně rapidně zvedají.

1/ Základní předpis měsíčních příspěvků na činnost je od 11.9.2018:
Děti, kadet, junior, senior - jednotlivec = 350,- Kč
Děti, kadet, junior, senior - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 300,- Kč za jednoho
Matador - jednotlivec = 300,- Kč
Matador - dva a více sourozenců či jinak příbuzní = 250,- Kč za jednoho.

2/
Vysvětlení pojmu "jinak příbuzní":
Dcera a matka či sestřenice a bratranec v případě družstva Matador.
Sestřenice a bratranec v případě ostatních družstev.

3/ Kromě měsíčního příspěvku na činnost člen/-ka souboru platí:
A/ Roční poplatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) = 500,- Kč
B/ Rozumné částky za ostatní jednotná vybavení (hůlka, třásně, boty atd.), které jsou poté ve vlastnictví každého člena.
C/ Družstvo Matador roční polatek za užívání materiálu ve vlastnictví HAPPY DANCE o.s. (kostýmy apod.) neplatí. Toto družstvo si uvedené pořizuje jednotně přes vedoucí souboru na své náklady a je ve vlastnictví každého člena tohoto družstva.

4/ Z měsíčního příspěvku je placena činnost, kam zejména patří:
Nájem haly, doprava na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, registrace a startovné na předem naplánované a tím v rozpočtu zároveň zahrnuté akce, náklady na materiál na předem naplánovanou a tím v rozpočtu zároveň zahrnutou činnost, propagace, poplatky OSA, účetní, školení a mnohé další.

5/ Náklady na Mistrovství ČR a Evropy spolu s předchozím soustředěním nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť. Náklady na ostatní akce předem neplánované a tak nezapočítané v rozpočtu na daný školní rok (doprava, startovné a další na vystoupení, soutěže atd.) nejsou součástí měsíčního příspěvku, platí se zvlášť.

6/ Nejen s detailním rozpočtem na daný školní rok jsou členové souboru Perliček či jejich zákonní zástupci seznámeni vždy na začátku školního roku v rámci pravidelné každoroční rodičovské schůzky (podle smluvních podmínek povinná účast) či jiným způsobem.

7/ Veškeré platby probíhají pouze bezhotovostně na účet HAPPY DANCE o.s., a to bez vyjímek! Pokyny jsou již delší dobu uvedeny zde v Notýsku v samostatném článku. Bezhotovostně probíhají i platby směrem od HAPPY DANCE o.s. ke členovi Perliček.

8/ Pojištění je věcí každého člena souboru. Ať zodpovědnosti či úrazu apod.

HAPPY DANCE o.s. - zřizovatel souboru "Perličky Turnov" - nemá žádného placeného zaměstnance. Všichni včetně trenérky a vedoucí souboru všechnu práci vykonávají zásadně ve svém volném čase a zcela zdarma.
 


Nový ROZVRH HODIN od 11.9.2018

18. června 2018 v 19:17 | fk |  Rozvrh hodin

ROZVRH HODIN - TRVALÝ - OD 11.9.2018:
Všechny tréninky se konají ve velké tělocvičně II. Základní školy (Dívčí), ulice 28. října, Turnov.
Jednorázové změny (jen na pár tréninků) oproti trvalému rozpisu zde uvedenému jsou možné a budou když tak zveřejněny v rubrice "Notýsek". Tato situace může nastat např. před důležitou soutěží apod.

Pondělí :
VOLNO

Úterý :
16:00 - 17:30 .................... DĚTI + KADET
17:30 - 18:30 .................... SÓLA, DUA
SÓLA A DUA BUDOU OD 1.10.2018 DO 31.1.2019

Středa:
VOLNO

Čtvrtek :
VOLNO

Pátek :
16:00 - 17:30 ...................... JUNIOR
17:30 - 19:00 ...................... SENIOR

Kdy končíme a kdy začínáme?

18. června 2018 v 19:09 | fk |  Notýsek, pokyny

Stávající školní rok končíme v pátek 22.6.2018, kdy bude předáno Vysvědčení. Budou také pro každého dárečky, budou ceny za nejlepší "masku" a budou se také opékat buřtíky. Takže se zúčastní všichni !!!
Nový školní rok budeme začínat v úterý 11.9.2018 dle NOVÉHO rozvrhu, poněvadž nám přibude nové družstvo JUNIOR. Větší členové z družstva KADET tak budou mít své nové družstvo!


Přihláška do souboru od 25.5.2018

26. května 2018 v 10:01 | fk |  Přihláška člena

V případě zájmu o členství si ti zručnější zde v článku kliknou na níže předloženou Přihlášku pravou stranou myši, vyberou si "Uložit obrázek jako..." a vyberou si ve svém počítači složku, kam si Přihlášku budou chtít uložit. Poté si Přihlášku ze své složky vyberou, vytisknou si ji dvojmo (jednou pro vás a jednou pro nás), vyplní, připojí originál podpis a buď poštou nebo osobně na tréninku předají. Je to jednoduché.
Je také možno nám na uvedený email (happy.dance@tiscali.cz) napsat žádost o zaslání Přihlášky a my vám ji pošleme emailem zpět v jeho příloze. Vy si ji dvojmo vytisknete (jednou pro vás a jednou pro nás), vyplníte, připojíte originál podpis a buď poštou nebo osobně na tréninku předáte.
A nebo vám Přihlášku předáme osobně na tréninku - viz Rozvrh hodin.


GDPR

23. května 2018 v 22:55 | fk |  Notýsek, pokyny

Od 25.5.2018 platí nový zákon o ochraně osobních dat pod názvem GDPR.
HAPPY DANCE o.s. Lomnice nad Popelkou, jako zřizovatel mažoretkového souboru Perličky Turnov, s ochranou osobních dat každého z členů souboru pracuje s veškerou péčí a respektem již od začátku své existence, a to především na základě smluvního dokumentu mezi členem a HAPPY DANCE o.s. "Přihláška do kroužku mažoretek Perličky", v němž člen, resp. jeho zákonný zástupce, v rámci podpisu vyjadřuje mj. i souhlas se zveřejněním osobních dat člena/členky pro účely HAPPY DANCE o.s. Více viz "Přihláška do kroužku mažoretek Perličky" či článek na: www.mazoretky-perlicky.blog.cz "Pokyny - manuál člena Perliček", odsouhlasený Radou HAPPY DANCE o.s. dne 30.3.2014 a zveřejněný na výše uvedené webové adrese dne 31.3.2014 v rubrice Notýsek.
Např. bez uvedení písemných či (i) obrazových osobních dat nejdou provést přihlášky na soutěže, propagace souboru např. na Facebooku, zveřejnění úspěchů v periodikách, propagace vlastních aktivit kroužku (např. vlastní vystoupení atd.) a mnohé další.
HAPPY DANCE o.s. se všemi písemnostmi zachází dle daného zákona, tzn. že např. všechny písemnosti jsou ochráněny před třetí osobou uzamčením v samostatném prostoru, smluvní partneři (např. účetní firma atd.) jsou smluvně vázáni k mlčenlivosti atd.
Dotazy a případné připomínky směřujte prosím výhradně na email: happy.dance@tiscali.cz.

Upozornění k měsíčnímu příspěvku

2. listopadu 2017 v 16:06 | fk |  Notýsek, pokyny

V říjnovém článku "Rodičovská schůzka" v rubrice Notýsek se zmiňujeme i o výši měsíčního příspěvku člena-ky. Jak je ve zmiňovaném článku uvedeno, již mnoho let se u něho základní sazba neměnila a pokud možno měnit nebude.
K měsíčnímu příspěvku jsou dále zřízeny slevy, které jsou ale pohyblivé. Před pár lety jsme tak zavedli například slevu z měsíčního příspěvku v případě sourozenců apod.
Proto by bylo dobré, kdyby si všichni členi souboru, resp. jejich zákonní zástupci, přečetli také naši rubriku "Ceník příspěvků". V ní se v daném článku dočtou, jaký je základní měsíční příspěvek daného člena či jaká pravidla mají mj. slevy pro školní rok 2017/2018. Daný článek byl zveřejněn s předstihem již během minulého školního roku s platností od 1.9.2017.
Pokud se najde někdo, kdo slevy nevyužívá, ale má na ně nárok, není potřeba nikam nic nahlašovat, ale stačí platit dle pokynů.
Pokud se najde někdo, kdo uplatňuje slevy ve špatné výši, je potřeba, aby vše co nejrychleji řádně doplatil. Pokud bude mít někdo naopak přeplaceno, bude mu přeplatek po kontrole vrácen zpět na jeho účet.

Platby měsíčních příspěvků

28. října 2017 v 0:04 | fk |  Notýsek, pokyny

Žádáme tímto všechny členy souboru, resp. jejich zákonné zástupce, aby si zkontrolovali své platby měsíčních příspěvků na náš účet. Některé platby nám nepřišly a mnohé platby nám chodí hodně po splatnosti a nám tak hrozí placení nákladů po splatnosti (což by byla pěkná ostuda...).
Prosíme, dávejte si pozor, abyste jako variabilní symbol platby vždy uváděli rodné číslo člena souboru. Jinak nebude platba zařazena, poněvadž nevíme, od koho přišla a po kontrole tak bude vrácena zpět "neznámému" odesílateli.
Děkujeme vám.
Vedení mažoretek Perliček.

Kam dál